Affiliate Program

cafe3djerummet.se affiliate programmet är gratis och tillåter medlemmar att tjäna pengar genom att placera länk eller länkar på sin hemsida för reklam till cafe3djerummet.se eller en specifik produkt. Ifall en försäljning görs av kund som har klickat på den länken tjänar alltså du pengar på. Provisionen är förtillfället satt på 5%.

För mer information se vår FAQ sida eller vilkors sidan.